VLINDER voor scholen

De omvang van dit onderzoeksproject maakt dat een klassieke aanpak hier niet mogelijk is. Daarom doen wetenschappers voor het VLINDER project beroep op secundaire scholen om samen weerstations te bouwen, op interessante plaatsen te installeren en de metingen te analyseren. Voor de scholen en hun leerlingen een unieke kans om van dichtbij kennis te maken met onderzoek rond weer en klimaat!

Meerwaarde voor de school

De leerlingen van de school maken kennis met wat hedendaags wetenschappelijk onderzoek inhoudt. Concreet zullen een aantal leerlingen zelf een state-of-the-art weerstation bouwen, plaatsen op een interessante locatie en de metingen opvolgen. Alle data zullen in near-realtime online verschijnen en dus kan iedereen met de data aan de slag gaan voor projecten. Daarnaast zullen er een aantal lessen rond weer, klimaat en VLINDER aangeboden worden aan scholen. Op een aantal geïnteresseerde scholen zal ook een VLINDER event georganiseerd worden waarbij onderzoekers buiten de schooluren komen spreken.

Burgerwetenschap wint snel aan belang en met het VLINDER project krijgen scholen de kans om op een innovatieve manier hun leerlingen te betrekken bij onderzoek rond weer en klimaat. Scholen kunnen met dit project ook lokaal naar buiten treden. Voor de zoektocht naar geschikte locaties kan de school bv. contact opnemen met de klimaatverantwoordelijke (of milieu-ambtenaar) van de eigen gemeente die allicht geïnteresseerd zal zijn in zulke metingen.

Het hele project is volledig gratis voor de school.

Verwachtingen t.a.v. scholen

Het VLINDER project beoogt wetenschappelijk waardevolle resultaten te bekomen. Om dit te kunnen garanderen wordt er van een deelnemende school verwacht dat ze minimaal:

Inschrijvingen afgelopen

Scholen konden inschrijven tot 30 april 2019. De respons was overweldigend met 160 Vlaamse scholen, goed voor 115 000 leerlingen, die ingeschreven hebben. Momenteel maken de onderzoekers op basis van de locatievoorstellen een selectie van de voorgestelde VLINDER locaties. Op dinsdag 11 juni 2019 zal de selectie publiek gemaakt worden en zullen scholen bericht ontvangen over het project en -indien geselecteerd- een uitnodiging ontvangen voor het demomoment waarop ze alle informatie en materiaal ontvangen.

Regels voor selectie van een locatie

Gezien het onderzoek gaat over de invloed van de omgeving op het weer is de selectie van geschikte locaties uitermate belangrijk. Scholen dienden bij het indienen van een voorstel dan ook meteen ook 1 of meerdere locaties door te geven. Om tot goede locaties te komen dienden een aantal regels gevolgd te worden en deze zijn beschreven in een stappenplan.