VLINDER voor steden en gemeenten

De relatie tussen landgebruik en atmosfeer is in tijden van een veranderend ruimtegebruik en klimaatverandering zeer relevant voor lokale overheden. Zo trachten heel wat Vlaamse steden inzicht te krijgen in het hitte-eiland effect in hun stad om op die manier gepaste maatregelen te kunnen treffen om de extra hittestress in te perken. Bij de indiening van het VLINDER project hebben dan heel wat Vlaamse steden expliciet hun steun uitgesproken.

Het is duidelijk dat 1 of meerdere VLINDER weerstation(s) op het grondgebied voor een gemeente interessant kan zijn. Zo beschikt de gemeente daarmee in realtime over nauwkeurige, lokale meteorologische data. Heel wat gemeenten hebben een beleid rond bewustwording van hun inwoners en jongeren rond klimaat en duurzaamheid, dit project kan hier concreet toe bijdragen.

Weerstation Het MOCCA netwerk laat toe om het stedelijk hitte-eiland in detail in kaart te brengen voor de stad Gent, wat nuttige informatie is voor de lokale overheid. Het netwerk is dan ook opgenomen in bv. het klimaatadaptatieplan van Gent . VLINDER biedt heel wat steden en gemeentes een kans om interessante, nieuwe kennis op te doen.


Gemeentes en steden kunnen hun secundaire scholen motiveren om in te schrijven en ze kunnen de scholen ook actief ondersteunen bv. door te helpen zoeken naar interessante meetlocaties op hun grondgebied.

Indien je als gemeente/stad zelf verder zou willen gaan met VLINDER of vragen hebt, kan je ook steeds contact opnemen.